Sala de
Sinaturas
Axuda Galego | Castellano

Benvido/a

O acceso á Sala de Sinaturas necesita dun certificado electrónico recoñecido por @firma e ter recibido por correo electrónico unha solicitude de sinatura. O número do DNI asociado ao certificado ten que ser o mesmo que o introducido na solicitude.

Para levar a cabo a sinatura de documentos electrónicos, recoméndase a instalación da ferramienta Autofirma para garantizar desta forma o correcto funcionamento dos compoñentes da sinatura electrónica.

No caso de non a ter instalada, pode obter a versión correspondente ó seu sistema operativo dende os seguintes enlaces:

   

Certificado Dixital

Certificados máis comúns:
  • DNIe
  • Certificado Dixital

Consulte todos os certificados admitidos para o acceso e sinatura

Conta do Usuario

Só dispoñible para usuarios internos

Sala de Sinaturas - Xunta de Galicia